Lebihan kupon parkir bergores boleh ditebus di pejabat PBT.